Senaste nytt
PORTFOLIO
SÖK
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Om C.A.R.E

Stockholm C.A.R.E group vill skapa en gemenskap

där vi tillsammans kan lära känna Gud och växa andligt.
Som en del av Sjundedagsadventistsamfundets C.A.R.E Network ministry strävar Stockholm C.A.R.E group efter en gemenskap där vi kan växa andlig, lära känna Gud och hitta vår plats i Guds plan. Våran gemenskap har formats av det vi har sett när vi ser tillbaka till kristendomens rötter. 
När vi ser tillbaka till den första kyrkan (som den beskrivs i Apostlagärningarna kapitel 2) märker vi att de kristna samlades i små grupper för att äta, be och studera. Det är i denna anda som vi vill fortsätta i. Vi är övertygade om att den modellen som fick den första kyrkan att växa och spridas till hela världen fortfarande håller måttet.
  • Text Hover
  • Text Hover
Ett typiskt C.A.R.E möte börjar vi med att vi alla samlas och äter tillsammans och umgås, vi pratar med varandra om veckan som har gått, om våra utmaningar och våra välsignelser. Kyrkan ska vara en familj, så självklart behöver vi kvalitetstid med varandra. Efter det så börjar vår tillbedjan. Jesus lär oss att vi ska älska Gud med hela vårt hjärta, själ och förstånd (Mat 22:37), och därför vill vi att detta ska speglas i vår tillbedjan. Vi prisar Gud med lovsång, vi ber till Gud, och vi studerar Guds ord, för att lära känna honom.

Förutom våra typiska C.A.R.E möten anordnar vi även andra aktiviteter. Från utflykter till evangelisationsprojekt till att delta i större Sjundedagsadventistevengemang i Sverige såsom ungdomshelger och liknande event.

Vill du veta mer?