Senaste nytt
PORTFOLIO
SÖK
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Om C.A.R.E

Christ’s Attitude Reflected in Everyone
Stockholms C.A.R.E group vill skapa en gemenskap där vi tillsammans kan lära känna Gud och växa andligt.

I Stockholm C.A.R.E group har vi två stora mål.


För det första att skapa en plats och en miljö där ungdomar och unga vuxna kan söka Gud genom att studera studera Guds ord i Bibeln.


Vårat andra mål är att låta denna miljö och gemenskap växa så att den kan bli ett andligt hem för människor i Stockholm. En plats där du kan komma som du är för att möta nya vänner och tillbe Gud tillsammans.


Stockholm C.A.R.E group är en del av Sjundedagsadventistsamfundets C.A.R.E Network ministry.
  • Text Hover

Träffa vänner

Möt Gud

Få välsignelse